OPOS

13-14 kwietnia w Łańcucie odbyło się posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji, którą pełni od stycznia Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, koordynując wspólne działania. Przyjęcie stanowisk w ważnych sprawach dla samorządu Podczas posiedzenia zgromadzeni przedstawiciele samorządowych organizacji przyjęli następujące stanowiska: stanowisko w sprawie

14 lutego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Dyrektorów Biur związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Wydarzenie to odbyło się w ramach prezydencji Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które sprawuje ją od 1 stycznia 2023 r. Podczas spotkania poruszono wiele ważnych i bieżących spraw związanych z działaniem samorządów

20 października w Lidzbarku Warmińskim odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 30-lecia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, z którym nasz Związek współpracuje w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. – Siła wspólnot lokalnych tkwi w samorządowej współpracy, którą Państwa Związek od trzech dekad skutecznie rozwija. Ten jubileusz to nie tyko wyjątkowy moment w

29-30 września w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji, którą pełni od lipca Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, koordynując wspólne działania. Spotkanie otworzył, witając gości i symbolicznie przejmując prezydencje w OPOS, Jacek Gursz, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,

12-13 maja w Koluszkach (woj. łódzkie) odbyło się posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji, którą pełni od stycznia Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, koordynując wspólne działania. Spotkanie otworzył, witając gości i prezentując porządek obrad, Grzegorz Świetlik, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.

22 lutego odbyło się zdalne posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji, którą pełni od stycznia Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, koordynując wspólne działania. Spotkanie otworzył, witając gości i prezentując porządek obrad, Grzegorz Świetlik, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. Dyrektywa „w sprawie wody” W pierwszej

W dn. 18-19 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządów związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w Lublinie. Przyjęliśmy też stanowiska w ważnych aktualnie dla samorządów lokalnych sprawach. dotyczące ustroju:    w sprawie współpracy strony rządowej i samorządowej w procesie legislacyjnym; dotyczące planowania przestrzennego i prawa budowlanego: w

W dn. 14-15 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządów związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w Katowicach. W ich trakcie nasz Związek przekazał na kolejne pół roku tzw. prezydencję kolejnej organizacji, czyli Związkowi Gmin Lubelszczyzny. Przyjęliśmy też stanowiska w ważnych aktualnie dla samorządów lokalnych sprawach. Podczas posiedzenia

5 marca 2021 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Tym razem gospodarzem spotkania w formie wideokonferencji był Śląski Związek Gmin i Powiatów, który pełni prezydencję w OPOS w pierwszej połowie bieżącego roku.   Słowami podziękowania za udaną prezydencję w II półroczu ubiegłego roku skierowanymi do

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content