Relacja z posiedzenia Zarządów OPOS

13-14 kwietnia w Łańcucie odbyło się posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji, którą pełni od stycznia Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, koordynując wspólne działania.

Przyjęcie stanowisk w ważnych sprawach dla samorządu

Podczas posiedzenia zgromadzeni przedstawiciele samorządowych organizacji przyjęli następujące stanowiska:

  • stanowisko w sprawie potrzeby wprowadzania zmian prawnych w systemie ewidencjonowania ludności
  • stanowisko w sprawie konieczności ograniczenia kosztów ponoszonych przez samorządy z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej w instalacjach oświetlenia ulicznego
  • stanowisko w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań ustawodawczych w zakresie przepisów regulujących zasady finansowania z budżetu gminnego modernizacji oświetlenia dróg publicznych w przypadku gdy właścicielem instalacji jest przedsiębiorstwo energetyczne
  • stanowisko w sprawie negatywnej opinii projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130)

 

W trakcie obrad nastąpiło powołanie Grupy Roboczej do spraw zadań zleconych obejmujących ewidencję ludności, dowody osobiste oraz rejestrację stanu cywilnego, w której pracach uczestniczyć będą również przedstawiciele naszego Związku.

Wszystkie stanowiska zostaną opublikowane w najbliższych dniach w zakładce dotyczącej Porozumienia.

więcej o OPOS czytaj tutaj

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content