Aktualności

W dn. 12 czerwca br. w Podzamczu k. Ogrodzieńca odbyło się II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Jeden z paneli podczas posiedzenia był poświęcony tematowi nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Jest to temat szczególnie istotny z punktu widzenia gmin województwa śląskiego w ostatnim czasie, dlatego też w jego ramach prezentację

W dniach 11-12 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania z woj. śląskiego zrzeszonych w Sieci SILESIAN LEADER NETWORK. Gospodarzem spotkania było LGD Morawskie Wrota, a współorganizatorami LGD LYSKOR, LGD Partnerstwo dla Rozwoju oraz nasz Związek. Sieć SILESIAN LEADER NETWORK: – jest nieformalną siecią współpracy LGD utworzoną w

W obliczu przyspieszających zmian klimatu oraz ich skutków, w tym występujących coraz częściej susz i powodzi błyskawicznych, tereny silnie zurbanizowane – czyli miasta, w których żyje wielu z nas – muszą stawać czoła wyzwaniu, jakim jest właściwe zagospodarowanie wód opadowych. Dlatego tak cenne są nawet niewielkie inicjatywy z zakresu błękitno-zielonej

7 czerwca br. w Wojkowicach miało miejsce pierwsze w tej kadencji samorządowej posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także około 90 samorządowców. Podczas wydarzenia omawiano mi.in. ważne kwestie dotyczące współpracy administracji rządowej z samorządami

6 czerwca br. nasz Związek zorganizował seminarium pt. „Status prawny radnego, czyli co każdy radny wiedzieć powinien” dedykowane radnym, w szczególności tym, którzy dopiero zaczynają swoją pracę w samorządzie. Głównym celem spotkania było przystępne przedstawienie podstawowych zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem radnych i samorządu terytorialnego. Seminarium poprowadził p. Maciej Kiełbus,

Uprzejmie informujemy, że 13 czerwca br. (czwartek) br. w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach (ul. Ligocka 103) odbędzie się 19. edycja Forum Nowej Gospodarki. Organizatorem Forum jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach. Wydarzenie organizowane od 2011 roku stanowi platformę współpracy między przedstawicielami biznesu, nauki i administracji i której celem jest

Najbliższa LVII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się 20 czerwca br. w Sali Sejmu Śląskiego (Gmach Sejmu Śląskiego w Katowicach). Obrady Zgromadzenia Ogólnego rozpoczną się o godz. 10.00. Podczas obrad odbędą się m.in. wybory organów statutowych Związku: Przewodniczącego Związku, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku na kadencję 2024-2029.

W dn. 27 maja br. w Gmachu Województwa Śląskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Jego głównym tematem była problematyka związana ze zjawiskiem porzucania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych lub składowaniem ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Te niezwykle istotne kwestie, z uwagi na mające miejsce w ostatnich tygodniach

Dzisiaj, świętując Dzień Samorządu Terytorialnego, chcemy wyrazić uznanie dla bardzo ważnej roli, jaką organy samorządowe odgrywają w naszym codziennym życiu. Jesteśmy dumni, że jako Śląski Związek Gmin i Powiatów możemy wspierać aż 158 jednostek samorządu terytorialnego w woj. śląskim, które aktywnie przyczyniają się do rozwoju naszego regionu oraz kształtowania lokalnej

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content