Aktualności

W dniu 8 grudnia 2023 roku – na zaproszenie Prezydenta Waldemara Sochy – w Miejskim Ośrodku Kultury Żorach odbyła się LVI  sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Obrady otworzył p. Piotr Kuczera – Przewodniczący ŚZGiP, Prezydent Rybnika. Wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości przywitał gospodarz wydarzenia, który opowiedział o

Najbliższa LVI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbędzie się 8 grudnia br. (piątek) w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach (ul. Dolne Przedmieście 1). Obrady Zgromadzenia Ogólnego rozpoczną się o godz. 11.00. Uprzejmie prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w sesji Zgromadzenia Ogólnego maksymalnie do dn. 5 grudnia br. (wtorek)

W dniu 28 listopada 2023 r., w Sali Błękitnej Gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach do spraw związanych z odpadami. Posiedzenie poświęcone było kwestiom możliwości dofinansowania likwidacji tzw. nielegalnych składowisk odpadów w ustawowym trybie wykonania zastępczego przez gminy,

              Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. prof. UAM dr hab. Krystiana Ziemskiego Radcy Prawnego Założyciela Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners wybitnego i wszechstronnego Autorytetu w wielu dziedzinach prawa samorządowego Rodzinie oraz bliskim Zmarłego, Wspólnikom i Partnerom Kancelarii

W dniach 27-28 listopada br. w podwarszawskiej Jachrance odbył się jubileuszowy Kongres Związku Gmin Wiejskich RP, połączony z obchodami 30-lecia reaktywacji tej najliczniejszej aktualnie ogólnopolskiej organizacji samorządu lokalnego. Obrady w II dniu Kongresu uświetniła obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. Marcina Wiącka. Oprócz obrad

W dniach 23 – 24 listopada br., w Szczyrku, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny cykl benchmarkingowy, w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych”. Spotkanie miało na celu omówienie wyników przeprowadzonych analiz, efektów pracy eksperckiej oraz planów na przyszły rok. Uczestnikom benchmarkingu (43 JST z terenu całej Polski) dziękujemy za współpracę. „Benchmarking

W dniu 22 listopada odbyła się XV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu pod patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. „Ku zielonej wyspie energetycznej – innowacyjne sposoby gospodarowania zasobami energetycznymi OZE na przykładzie dobrych praktyk w kompleksie pałacowym w Kamieniu Śląskim” – to połączenie konferencji, wystawy oraz wizyty studyjnej, która była

17 listopada br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca 7-letnie prace projektowe, których celem było stworzenie pierwszego, ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Usług Publicznych. System SMUP docelowo zawierał będzie, a częściowo już zawiera, zintegrowane, wysokiej jakości dane, pozwalające na ocenę i optymalizację procesu świadczenia usług publicznych

              Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Jacka Krywulta Wybitnego Samorządowca Prezydenta Miasta Bielska-Białej w latach 2002-2018 Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w latach 2015-2018 Wieloletniego Członka Zarządu Związku w latach 2003-2020 Rodzinie, bliskim Zmarłego oraz całej Wspólnocie Samorządowej

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content