Posiedzenie w dn. 12-13 maja 2022 r.

szkolenie,symbol

12-13 maja w Koluszkach (woj. łódzkie) odbyło się posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji, którą pełni od stycznia Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, koordynując wspólne działania.

Spotkanie otworzył, witając gości i prezentując porządek obrad, Grzegorz Świetlik, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.

W pierwszej części posiedzenia p. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z półrocznego przewodnictwa w OPOS.

Przyjęcie stanowisk w ważnych sprawach dla samorządu

Podczas posiedzenia zgromadzeni przedstawiciele samorządowych organizacji przyjęli następujące stanowiska:

  • stanowisko w sprawie skutków kolejnych planowanych zmian podatkowych dla budżetów samorządowych w kontekście stabilności finansów jst i ich zdolności do realizacji niezbędnych zadań;
  • stanowisko w sprawie negatywnego oddziaływania wzrostu kosztów obsługi długu publicznego na rozwój samorządów lokalnych;
  • stanowisko w sprawie ułatwienia powstawania i funkcjonowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu, frakcji kalorycznej powstałej w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych
  • stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;
  • stanowisko w sprawie zmiany przepisów w zakresie ustalenia maksymalnych stawek za 1 km używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

OPOS przyjął również apel w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia przetrzymywanych przez rosyjskie władze okupacyjne przedstawicieli niektórych ukraińskich samorządów lokalnych.

Wszystkie stanowiska zostaną opublikowane w najbliższych dniach w zakładce dotyczącej Porozumienia.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content