Dyrektor Biura
Witold Magryś
e-mail: wmagrys@silesia.org.pl
tel. 32 25-11-021, 32 25-11-241

Zastępca Dyrektora Biura
Monika Lebek
e-mail: mlebek@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-66

Asystentka Dyrektora / Sekretariat
Justyna Łotocka
e-mail: jlotocka@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-50,  32 609-03-51


Dział kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i obsługi struktur Związku

Kierownik działu
Iwona PragnącaKierownik ds. obsługi struktur Związku
e-mail: ipragnaca@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-63

Specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku
Olga Bargiel-Bizoń

e-mail: obargiel@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-60

Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich i małych miast
Marta Żelezny

adres e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-59


Główna Księgowa
Jadwiga Olczyk
e-mail: jolczyk@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-64

St. pracownik administracyjno-techniczny
Janusz Dudek
e-mail:jdudek@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-51

Dział wzmacniania rozwoju samorządów lokalnych

Kierownik działu
Monika Lebek, Zastępca Dyrektora Biura 
e-mail: mlebek@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-66

St. specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska
Natalia Krupa

e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-65

St. specjalista ds. gospodarowania energią w samorządach
Agata Motyl

e-mail: amotyl@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-62


Dział prowadzenia analiz i badań porównawczych, współpracy i realizacji przedsięwzięć

Kierownik działu
Katarzyna Kamieniobrodzka-Bartosik,
Kierownik ds. projektów i analiz samorządowych
e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-55

St. specjalista ds. polityk i programów rozwojowych
Przemysław Antkowiak
adres e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl
tel. 32 609 03 69