Posiedzenie w dn. 18-19 października 2021 r.

szkolenie,symbol

W dn. 18-19 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządów związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w Lublinie.

Przyjęliśmy też stanowiska w ważnych aktualnie dla samorządów lokalnych sprawach.

dotyczące ustroju:

 •    w sprawie współpracy strony rządowej i samorządowej w procesie legislacyjnym;

dotyczące planowania przestrzennego i prawa budowlanego:

 • w sprawie kierunków reformy planowania przestrzennego zapowiedzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
 • w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

dotyczące OZE, ochrony środowiska, gospodarki wodnej:

 • w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych w kontekście realizacji przez samorządy projektów współfinansowanych ze źródeł UE;
 • w sprawie uproszczenia lub rezygnacji z procedur związanych z tworzeniem i aktualizacją dokumentacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK);

dotyczące zadań zleconych realizowanych przez USC

 • w sprawie infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej w gminach do realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
 • w sprawie projektu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego EW-020-633/21;
 • w sprawie zmian legislacyjnych przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W drugiej części posiedzenia miała miejsce prezentacja dobrych praktyk związanych z opracowaniem metodologii i procedur przy zastosowaniu narzędzi benchmarkingu, do wykorzystania przez JST. Dobre praktyki dotyczyły następujących obszarów:

 •  ochrony sygnalistów w urzędach;
 • realizacji zapisów uchwał antysmogowych w JST;
 • monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia ochrony przy zachowaniu swobód obywatelskich, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych;
 • otwartych danych.

Jednocześnie w trakcie posiedzenia Związek Gmin Lubelszczyzny przekazał na kolejne pół roku tzw. prezydencję kolejnej organizacji – Stowarzyszeniu Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza (prezydencja ta rozpocznie się formalnie od stycznia 2022 r.).

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content