Śląski Związek Gmin i Powiatów jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce. Nasza organizacja zrzesza 158 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego, w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu.

Jubileusz 30-lecia działania Związku, wrzesień 2021 r
Jubileusz 30-lecia działania Związku, wrzesień 2021 r

Od ponad 30 lat Związek jest aktywny w środowisku samorządowym w województwie śląskim i w skali ogólnopolskiej. W ramach swojej działalności wspiera gminy i powiaty w ich bieżącym funkcjonowaniu, jak i długofalowym rozwoju.

Mapa gmin członkowskich Związku dostępna tutaj

 

 

 

 

 

Misja

Misją Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest służba na rzecz dobra publicznego w Województwie Śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych w drodze:

 • integrowania na płaszczyźnie regionalnej śląskich gmin i powiatów
 • wspierania i promocji samorządności lokalnej
 • kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego
 • wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów
 • profesjonalnego szkolenia, doradztwa, wymiany doświadczeń i upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach

Nasze priorytety:

 • reprezentowanie wspólnych interesów samorządów lokalnych;
 • przekazywanie rzetelnej wiedzy i informacji w różnych dziedzinach funkcjonowania gmin i powiatów;
 • rozpowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego;
 • zapewnianie wymiany samorządowych doświadczeń;
 • prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej;
 • kształtowanie kultury samorządowej.

Historia Związku:

Prawie 30 lat temu grupa działaczy samorządowych powołała do życia stowarzyszenie pod nazwą Związek Gmin Górnego Śląska. Energiczne działania na rzecz regionu nie pozostały niezauważone, zachęcając do współpracy ze Związkiem licznych partnerów, nawet spoza terenu kraju. Otwartość i chęć do pracy dla dobra regionu zachęciła do współdziałania kulturowo bliskie Górnemu Śląsku gminy Północnych Moraw.

We wrześniu 1992 r. stowarzyszenie zostało przekształcone w Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw. Zaangażowanie środowisk samorządowych po obu stronach granicy, pozwoliło Związkowi na znaczne rozszerzenia zakresu działania i przetrwanie takich zmian historycznych jak rozpad Czechosłowacji. W takiej postaci Związek działał aż do wprowadzonej w 1999 roku reformy ustrojowej Państwa. Przyniosła ona poważne zmiany. Z jednej strony powiększony został terytorialny zasięg działania oraz pojawiły się nowe pola aktywności Związku powstałe w relacjach pomiędzy gminami, powiatami a samorządem regionalnym. Z drugiej jednak strony zmianie uległa struktura Związku – dokonano statutowego rozdzielenia polskiej i czeskiej strony stowarzyszenia. Polska strona Związku przyjęła nazwę Śląski Związek Gmin i Powiatów i w takiej formie działa do dzisiaj, współpracując z czeskim partnerem przy realizacji projektów.