Przewodniczący:

Piotr Kuczera

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (od marca 2019 r.), Prezydent Miasta Rybnika (od 2014 r.)

Zastępcy:

Członkowie:

Michał Pierończyk

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku (od 12.2022 r.), Prezydent Rudy Śląskiej (od 09.2022 r.)

Maciej Gramatyka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydent Miasta Tychy (od 2024 r.)

Marcin Krupa

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydent Miasta Katowice (od 2014 r.)

Tomasz Sadłoń

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Psary (od 2010 r.)

Sebastian Szaleniec

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Starosta Będziński (od 2018 r.)

Gabriela Staszkiewicz

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta Cieszyna (od 2018 r.)

Krzysztof Matyjaszczyk

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydent Miasta Częstochowy (od 2010 r.)

Jarosław Klimaszewski

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydent Bielska-Białej (od 2018 r.)

Łukasz Komoniewski

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydent Miasta Będzin (od 2010 r.)

Marian Błachut

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice (od 2006 r.)

Mirosław Duży

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Starosta Mikołowski (od 2018 r.)

Tomasz Gęsiarz

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Wójt gminy Mstów (od 2014 r.), Członek Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Maciej Gogulla

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Pilchowice (od 2014 r.), Członek Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Anna Grygierek

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Strumienia (od 2006 r.)

Mieczysław Kieca

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego (od 2006 r.)

Dariusz Skrobol

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Pszczyny (od 2010 r.)

Antoni Szlagor

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Żywca (od 2002 r.)

Byli członkowie:

Krystyna Siejna

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Wieloletni Zastępca Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice (od 2018 r. do 2024 r.)

Bernard Bednorz

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Starosta Bieruńsko-Lędziński (od 2010 r. do 2024 r.)

Ireneusz Czech

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Kochanowice (od 2002 r. do 2024 r.), wieloletni Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

śp. Grażyna Dziedzic

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Prezydent Rudy Śląskiej (od 2010 r. do 06.2022 r.)

Zygmunt Frankiewicz

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Były wieloletni Przewodniczący Związku

śp. Jacek Krywult

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Przewodniczący Związku (w latach 2015 – 2018), wieloletni członek Zarządu Związku (w okresie 2003 – lipiec 2020), w tym przez okres trzech kadencji (12 lat) Wiceprzewodniczący Związku

Adam Neumann

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku (od lipca 2020 r. do czerwca 2024 r.), Prezydent Gliwic (od 2020 r. do 2024 r.)

Klemens Podlejski

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki (od 1990 r. do 1994 r. oraz od 2002 r. do 2024 r.), Zastępca Koordynatora Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

§ 23

 1. Zarząd składa się z 9-18 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres pięciu
  lat. Kadencja Zarządu Związku trwa do momentu prawnie skutecznego wyboru Zarządu
  Związku nowej kadencji.
 2. W skład Zarządu wchodzi do 2 przedstawicieli powiatów ziemskich.
 3. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 4. Rezygnacja członka Zarządu ze swojej funkcji jest prawnie skuteczna z chwilą podjęcia przez
  Zgromadzenie Ogólne uchwały akceptującej rezygnację.
 5. Przewodniczący Związku jest członkiem Zarządu i pełni w nim funkcję przewodniczącego.
 6. Zastępców Przewodniczącego w liczbie 1-4 wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarząd
  Związku spośród członków Zarządu w drodze uchwały. Zastępcy Przewodniczącego zajmują
  się sprawami zleconymi im przez Przewodniczącego.