Przewodniczący:

Piotr Kuczera

Prezydent Miasta Rybnika

Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (od marca 2019 r.), Prezydent Miasta Rybnika (od 2014 r.)

Zastępcy:

Jarosław Klimaszewski

Prezydent Bielska-Białej

Zastępca Przewodniczącego Związku (od lipca 2020 r.), Prezydent Bielska-Białej (od 2018 r.)

Łukasz Komoniewski

Prezydent Miasta Będzin

Zastępca Przewodniczącego Związku, Prezydent Miasta Będzin (od 2010 r.)

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

Zastępca Przewodniczącego Związku, Prezydent Miasta Częstochowy (od 2010 r.)

Krystyna Siejna

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice

Zastępca Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice (od 2018 r.)

Członkowie:

Bernard Bednorz

Starosta Bieruńsko-Lędziński

Członek Zarządu Związku, Starosta Bieruńsko-Lędziński (od 2010 r.)

Marian Błachut

Burmistrz Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice (2006 r.)

Ireneusz Czech

Wójt Gminy Kochanowice

Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Kochanowice (od 2002 r.), Koordynator Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Mirosław Duży

Starosta Mikołowski

Członek Zarządu Związku, Starosta Mikołowski (od 2018 r.)

Tomasz Gęsiarz

Wójt gminy Mstów

Członek Zarządu Związku, Wójt gminy Mstów (od 2014 r.), Członek Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Maciej Gogulla

Wójt Gminy Pilchowice

Członek Zarządu Związku, Wójt Gminy Pilchowice (od 2014 r.), Członek Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Anna Grygierek

Burmistrz Strumienia

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Strumienia (od 2006 r.)

Mieczysław Kieca

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

Członek Zarządu Związku, Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego (od 2006 r.)

Adam Neumann

Prezydent Gliwic

Członek Zarządu Związku (od lipca 2020 r.), Prezydent Gliwic (od 2020 r.)

Michał Pierończyk

Prezydent Rudy Śląskiej

Członek Zarządu Związku (od 12.2022 r.), Prezydent Rudy Śląskiej (od 09.2022 r.)

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki (1990-1994 oraz od 2002), Zastępca Koordynatora Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Dariusz Skrobol

Burmistrz Pszczyny

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Pszczyny (od 2010 r.)

Antoni Szlagor

Burmistrz Żywca

Członek Zarządu Związku, Burmistrz Żywca (od 2002 r.)

Byli członkowie:

śp. Grażyna Dziedzic

Prezydent Rudy Śląskiej w latach 2010-2020

Członek Zarządu Związku, Prezydent Rudy Śląskiej (od 2010 r. do 06.2022 r.)

Zygmunt Frankiewicz

aktualnie Prezes Związku Miast Polskich, Senator RP

były wieloletni Przewodniczący  Związku

Jacek Krywult

były wieloletni Prezydent Bielska-Białej

Przewodniczący Związku (w latach 2015 – 2018), wieloletni członek Zarządu Związku (w okresie 2003 – lipiec 2020), w tym przez okres trzech kadencji (12 lat) Wiceprzewodniczący Związku

§ 23

 1. Zarząd składa się z 9-18 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres pięciu
  lat. Kadencja Zarządu Związku trwa do momentu prawnie skutecznego wyboru Zarządu
  Związku nowej kadencji.
 2. W skład Zarządu wchodzi do 2 przedstawicieli powiatów ziemskich.
 3. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 4. Rezygnacja członka Zarządu ze swojej funkcji jest prawnie skuteczna z chwilą podjęcia przez
  Zgromadzenie Ogólne uchwały akceptującej rezygnację.
 5. Przewodniczący Związku jest członkiem Zarządu i pełni w nim funkcję przewodniczącego.
 6. Zastępców Przewodniczącego w liczbie 1-4 wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarząd
  Związku spośród członków Zarządu w drodze uchwały. Zastępcy Przewodniczącego zajmują
  się sprawami zleconymi im przez Przewodniczącego.