Posiedzenie 14 – 15 czerwca 2021 r.

szkolenie,symbol

W dn. 14-15 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządów związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w Katowicach. W ich trakcie nasz Związek przekazał na kolejne pół roku tzw. prezydencję kolejnej organizacji, czyli Związkowi Gmin Lubelszczyzny. Przyjęliśmy też stanowiska w ważnych aktualnie dla samorządów lokalnych sprawach.

Podczas posiedzenia nastąpiło przyjęcie następujących projektów stanowisk:

  • w sprawie opinii do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej;
  • w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. POLSKI ŁAD;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID;
  • w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

OPOS przyjął także propozycje Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych do projektu Samorząd 3.0.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content