W dzisiejszym świecie trudno wyobrazić sobie skuteczne i efektywne zarządzanie w oderwaniu od danych. Coraz częściej zachodzi poważna i mocno odczuwalna potrzeba opierania podejmowanych decyzji w ramach trwających procesów zarządczych i w zakresie działania jednostki na danych. To złożone działanie, które wymaga narzędzi wspierających zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Wsparcie zewnętrzne oferuje Związek, który w ramach struktury biura posiada wyodrębniony dział, dedykowany prowadzeniu analiz samorządowych.

Do jego podstawowych zadań należy:

  • identyfikowanie obszarów wymagających wsparcia w postaci danych i analiz;
  • organizowanie oraz prowadzenie badań w samorządach, w tym w szczególności: gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizowanie danych;
  • agregowanie informacji i wspieranie procesu wnioskowania, a w uzasadnionych przypadkach diagnozowanie przyczyn i skali zjawisk;
  • współdziałanie z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za gromadzenie i zarządzanie danymi w samorządach.