Posiedzenie w dn. 29-30 września 2022 r.

szkolenie,symbol

29-30 września w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Spotkanie miało miejsce w ramach prezydencji, którą pełni od lipca Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, koordynując wspólne działania.

Spotkanie otworzył, witając gości i symbolicznie przejmując prezydencje w OPOS, Jacek Gursz, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Burmistrz Chodzieży

Przyjęcie stanowisk w ważnych sprawach dla samorządu

Podczas posiedzenia zgromadzeni przedstawiciele samorządowych organizacji przyjęli następujące stanowiska:

  • stanowisko w sprawie nieuzasadnionego wzrostu cen energii w aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych;
  • stanowisko w sprawie propozycji przedstawicieli Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania wsparcia zwrotnego dla JST w obszarach termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych;
  • stanowisko w sprawie potrzeby nakreślenia potrzeby zapewnienie stabilnej podstawy finansów samorządowych;
  • stanowisko w sprawie wydłużenia okresu rozliczenia wydatków programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.

W kolejnej części posiedzenia przedstawiono informacje bieżące na temat najistotniejszych zagadnień samorządowych oraz wymiana doświadczeń w realizacji zadań, tj.:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw;
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • realizacja zapisów ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wszystkie stanowiska zostaną opublikowane w najbliższych dniach w zakładce dotyczącej Porozumienia.

więcej o OPOS czytaj tutaj

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content