Po spotkaniu Dyrektorów Biur OPOS

14 lutego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Dyrektorów Biur związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Wydarzenie to odbyło się w ramach prezydencji Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, które sprawuje ją od 1 stycznia 2023 r.

Podczas spotkania poruszono wiele ważnych i bieżących spraw związanych z działaniem samorządów lokalnych. W jego trakcie omówiono między innymi kwestie dotyczące rozstrzygania przetargów na dostarczanie energii elektrycznej,  realizacji budżetów JST, czy zadań zleconych obejmujących ewidencję ludności, dowody osobiste, oraz rejestracje stanu cywilnego.

Uczestnicy spotkania wymienili  również  informacjami nt. inicjatyw dot. nawiązywania partnerstw samorządów lokalnych w Polsce z gminami i miastami z terenu Ukrainy.

Reasumując: członkowie OPOS ustalili pewne priorytety działań dot. przyjęcia stanowisk w sprawach ważnych dla samorządów, które mają istotny wpływ na życie lokalnych społeczności. Pod koniec spotkania Dyrektorzy Biur wyznaczyli tor kolejnych działań, które podjęte zostaną na kwietniowym spotkaniu OPOS- u.

 

więcej o działalności OPOS na OPOS – Śląski Związek Gmin i Powiatów (silesia.org.pl)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content