Konwent Prezydentów z 27 września 2019

Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów