Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami:
Dominika Tkocz, Koordynator działań w sferze PR i szkoleń
e-mail: dtkocz@silesia.org.pl
tel.: 32 609-03-58, 32 32 25-11-021

Profil na Facebooku