Nasz Związek współpracuje z mediami o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i ponadlokalnym. Ważnym partnerem w tej dziedzinie są także media branżowe, zwłaszcza te działające w otoczeniu samorządów lokalnych.

W skali regionu współpracujemy m.in. z redakcją Dziennika Zachodniego, Dziennika Gazety Prawnej, Polskiego Radia Katowice, radia eM, radia Piekary, Antyradia, Meloradia, a także TVP Katowice i Telewizji Silesia.

W ostatnich latach prowadzimy również działania informacyjne w ramach stałej współpracy z mediami branżowymi, w tym zwłaszcza z Portalem samorządowym, portalem prawo.pl, serwisem samorządowym PAP czy czasopismem samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Na łamach prasy, na antenie telewizji i radia staramy się informować o najważniejszych działaniach, które podejmują samorządy lokalne w sferze usług publicznych.

Nasz Związek jest otwarty na różne formy współpracy medialnej, które są związane z bieżącym działaniem gmin i powiatów.

Przykłady materiałów prasowych publikowanych w ramach powyższej współpracy