OPOS

Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu wstępny raport nt. „Stanu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce”, który jest efektem wspólnej, półrocznej pracy urzędów stanu cywilnego z całej Polski oraz biur organizacji-sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), w tym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Raport stanowi zestawienie wyników badania dot. funkcjonowania
Uprzejmie informujemy, że w dn. 28 marca br. w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu powołanego do przeprowadzenia analizy dotyczącej wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego. W związku z faktem, że Minister
Skip to content