Związek podejmuje działania i współpracuje zarówno w skali regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej.

Współpracujemy z:

    1. instytucjami i organizacjami samorządowymi – jesteśmy aktywni m.in. na forum Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
    2. szerokim gronem ekspertów i środowiskiem naukowym – jesteśmy partnerami w projektach międzynarodowych;
    3. mediami branżowymi.

Nasi partnerzy:

Klaster 3×20
SGRPZM
URBACT