Cel powołania Zespołu: wypracowanie wspólnych zasad wykonywania obowiązków po stronie jst, wynikających z uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej).

Skład Zespołu:

  • przedstawiciele gmin członkowskich ŚZGiP, w tym przedstawiciele Komisji Ekologii, Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej oraz straży miejskich;
  • przedstawiciele lokalnych alarmów smogowych;
  • przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego;
  • przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
  • przedstawiciel Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku za koordynowanie prac Zespołu: Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (tel.: 32 609 03 65, adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl).

materiał prasowy na temat pierwszego posiedzenia kliknij tutaj

W lipcu br. Zespół roboczy zakończył swoje prace, których efektem są rekomendacje dotyczące obowiązków jst związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej. Rekomendacje te zostały przyjęte przez Zarząd Związku na posiedzeniu w dn. 20 sierpnia br.