Posiedzenie w dn. 5 marca 2021 r.

szkolenie,symbol

5 marca 2021 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Tym razem gospodarzem spotkania w formie wideokonferencji był Śląski Związek Gmin i Powiatów, który pełni prezydencję w OPOS w pierwszej połowie bieżącego roku.

 

Słowami podziękowania za udaną prezydencję w II półroczu ubiegłego roku skierowanymi do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich otworzyła posiedzenie Krystyna Siejna, Wiceprzewodnicząca ŚZGiP.

– Okres pandemii jest trudny dla nas wszystkich, ale nawet tak niecodzienne warunki można właściwie wykorzystać. Niezwykle wartościowa jest bieżąca, intensywna współpraca i  wymiana doświadczeń pomiędzy dyrektorami biur związków regionalnych. Cenne są również kontakty z  samorządowymi korporacjami ogólnopolskimi – powiedziała Krystyna Siejna.

W spotkaniu uczestniczył Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich, reprezentant strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który przedstawił aktualne informacje odnoszące się do współpracy rządowo-samorządowej w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień. Jak podkreślił, dużym wyzwaniem dla samorządów lokalnych jest obowiązek transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz kwestie związane z rozliczaniem ponoszonych kosztów. Ważnym obecnie tematem jest również kolejność szczepień oraz udział pracowników realizujących usługi publiczne na terenie jst w grupach uprawnionych do wcześniejszych szczepień (np. nauczyciele, pracownicy domów pomocy społecznej).

Ważnym elementem działań OPOS jest udział jego przedstawicieli w pracach KWRiST. Jednym z punktów programu posiedzenia była relacja z prac poszczególnych zespołów problemowych – Zespołu ds. Ustrojowych, Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska oraz Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Przyznano, że nie wszystkie zespoły są odpowiednio wykorzystywane, również procedura opiniowania projektów aktów prawnych wielokrotnie pozostawia wiele do życzenia. Mimo to merytoryczne zaangażowanie przedstawicieli samorządów w prace Komisji jest niezbędne.

W trakcie spotkania poruszono wiele tematów odnoszących się do funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce. Przyjęto cztery stanowiska, dotyczące tak różnych obszarów, jak rozwój obszarów wiejskich, ustawa o dokumentach paszportowych czy koncepcja odmiejscowienia aktów zgonu. Jako pierwsze przyjęto stanowisko dotyczące przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia centralizacji szpitali i zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

– Planowana centralizacja szpitali to rewolucja, o której nikt nas nie informuje i której skutki będą zdecydowanie negatywne – uzasadnił treść projektu stanowiska Ryszard Kurp, Radny Powiatu Wolsztyńskiego, członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. – Koncepcja przedstawiona przez resort zdrowia wpisuje się w bieżącą politykę centralizacji zarządzania w wielu obszarach usług publicznych, której jako przedstawiciele samorządów lokalnych powinniśmy się przeciwstawić – podkreślił Ryszard Kurp.

Uczestnicy posiedzenia dyskutowali także nad projektem Samorząd 3.0 – planowanym przeglądem przepisów stanowiących bariery w rozwoju samorządu terytorialnego, zaproponowanym przez ministra ds. rozwoju samorządów, Michała Cieślaka. Jacek Gursz, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i jednocześnie Burmistrz Chodzieży, zaproponował przeprowadzenie inwentaryzacji najważniejszych postulatów kierowanych przez Sygnatariuszy OPOS do władz centralnych, odnoszących się do warunków funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce.

Celem tego przeglądu byłoby przygotowanie się do rozmów na temat obecności samorządu terytorialnego w życiu publicznym oraz zgłoszenie propozycji zmian do ustaw związanych z jego funkcjonowaniem. Nad tą sprawą będą pracować wspólnie biura zrzeszonych w OPOS związków regionalnych.

Kolejne posiedzenie OPOS odbędzie się prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca.

przyjęte stanowiska dostępne tutaj

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content