posiedzenie Konwentu Bursmitrzów i Wójtów, Psary, czerwiec 2022 r.

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest strukturą otwartą – w jego pracach biorą udział oprócz przedstawicieli gmin członkowskich również burmistrzowie i wójtowie gmin, które nie należą do naszego Związku.

Posiedzenia Konwentu odbywają się z reguły raz na kwartał, a tematami obrad są najczęściej bieżące problemy i aktualne wyzwania stojące przed małymi i średnimi gminami naszego regionu.

KOORDYNATOR Konwentu Burmistrzów i Wójtów
p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice

 

 

 

Skład PREZYDIUM Konwentu VIII Kadencji (2019 -2024):

p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice,
p. Zdzisław Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz,
p. Piotr Derejczyk – Wójt Gminy Miedźno
p. Tomasz Gęsiarz – Wójt Gminy Mstów
p. Maciej Gogulla – Wójt Gminy Pilchowice
p. Krystian Grzesica – Burmistrz Miasta Bierunia
p. Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin,
Śp. Radosław Ostałkiewicz – Wójt Gminy Jaworze
p. Marian Pawlas – Wójt Gminy Suszec,
p. Klemens Podlejski – Burmistrz Miasta i Gminy Żarki,

Kontakt w Biurze Związku:

Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich i małych miast
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. (32) 60-90-359