Komisja ds. Planowania Przestrzennego i Architektury

Dzisiaj w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury działającej przy naszym Związku. Tematem Komisji była dyskusja dotycząca nowelizacji Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, która weszła w życie 24 września br. wprowadzając zasadnicze zmiany w systemie planowania przestrzennego. Uczestnicy rozmawiali na temat zmian wprowadzonych przepisami Ustawy oraz

Śląski Związek Gmin i Powiatów partnerem konkursu na najlepszą realizację urbanistyczną i architektoniczną w województwie śląskim! Trwa kolejna edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w województwie śląskim. Już po raz 24 Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której celem jest uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedury planistycznej. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny, który ma być obligatoryjnie uchwalany dla całej gminy jako akt prawa miejscowego. Gminy będą miały na to

O praktykach i problemach przygotowania Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami rozmawialiśmy m.in. dziś podczas spotkania w ramach Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury ŚZGiP Tematyka ewidencji zabytków, a także ich konserwacji – omówiona została przez przedstawicielkę  Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, a także 

Nasz Związek oraz Uniwersytet Ekonomiczny podpisali umowę partnerską Wsparcie uczelni w kreowaniu oferty dydaktycznej i studentów w pisaniu prac dyplomowych, zwłaszcza na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości oraz realizowanie wspólnych projektów – to najważniejsze cele, które razem wyznaczyli sobie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. W

10 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury ŚZGiP. W posiedzeniu wziął udział Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.   W pierwszej części spotkania Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił na forum Komisji zagadnienia dotyczące zakresu i kompetencji gmin, które wynikają z ustawy o ochronie

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content