Rozwój i rewitalizacja miast

W obliczu przyspieszających zmian klimatu oraz ich skutków, w tym występujących coraz częściej susz i powodzi błyskawicznych, tereny silnie zurbanizowane – czyli miasta, w których żyje wielu z nas – muszą stawać czoła wyzwaniu, jakim jest właściwe zagospodarowanie wód opadowych. Dlatego tak cenne są nawet niewielkie inicjatywy z zakresu błękitno-zielonej

Rusza dwudziesta piąta edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie. Zarząd Województwa Śląskiego już po raz 25 we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Śląskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Śląski Związek Gmin i Powiatów od wielu lat wspiera

Kontynuując dotychczasowe działania w obszarze realizacji Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, w partnerstwie z naszym Związkiem, Urząd Marszałkowski zorganizował dziś w Sali Sejmu Śląskiego warsztaty nt. monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. W ramach spotkania odbyła się sesja plenarna oraz trzy równoległe rundy warsztatowe dotyczące doświadczeń miast w zakresie działań

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Województwo Śląskie – przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – seminarium dot. Monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. Seminarium odbędzie się 29 czerwca 2023 r. (czwartek) w godzinach 9:30 – 12:00,w formule zdalnej (za pośrednictwem platformy Microsoft Teams). Seminarium zorganizowane zostanie w ramach

  Kolejny Konwent Burmistrzów i Wójtów naszego Związku już za nami. Posiedzenie rozpoczęło się 1 marca w gminie Lipowa  (pow. żywiecki) .W jego trakcie zostały omówione m.in. zagadnienia związane z uruchamianiem środków pomocowych nowej perspektywy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027  oraz propozycje działań Związku

Nasz Związek oraz Uniwersytet Ekonomiczny podpisali umowę partnerską Wsparcie uczelni w kreowaniu oferty dydaktycznej i studentów w pisaniu prac dyplomowych, zwłaszcza na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości oraz realizowanie wspólnych projektów – to najważniejsze cele, które razem wyznaczyli sobie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. W

Rozszczelnienie betonowej powierzchni, zazielenienie oraz retencja wód deszczowych – to najważniejsze założenia koncepcji nowego zagospodarowania placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Dokument, który będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji, jest już gotowy, a władze Rudy Śląskiej ogłosiły właśnie konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Konsultacje potrwają one do 9 lutego, a ich finałem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Zachęcamy gminy członkowskie Związku do wzięcia w nim udziału. Celem konkursu jest utworzenie na terenie ogólnodostępnym,

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content