Komisja

W dniach 28-29 września br. (czwartek-piątek) w Wiśle odbyło się szkolenie wyjazdowe Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt.: „Wybranych problemów z zakresu ochrony środowiska”. Głównym tematem pierwszego dnia szkolenia była emisja gazów lub pyłów do atmosfery. Omawianie tego zagadnienia rozpoczęła dyskusja w gronie Członków Komisji z udziałem przedstawiciela Departamentu Ochrony

W dniach 28-29 września br. (czwartek-piątek) w Wiśle odbędzie się szkolenie wyjazdowe Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”. Tematyka pierwszego dnia szkolenia dotyczyć będzie tematu emisji gazów lub pyłów do atmosfery. Z kolei drugi dzień szkolenia poświęcony będzie najważniejszym aspektom i najnowszym zmianom

Dzisiaj w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury działającej przy naszym Związku. Tematem Komisji była dyskusja dotycząca nowelizacji Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, która weszła w życie 24 września br. wprowadzając zasadnicze zmiany w systemie planowania przestrzennego. Uczestnicy rozmawiali na temat zmian wprowadzonych przepisami Ustawy oraz

Dziś odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia były rekomendacje nt. obowiązków kontrolnych gmin dotyczących pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Najważniejsze elementy projektu tego dokumentu, przygotowanego przez powołaną w tym roku przy naszym Związku Grupę Roboczą ds. problemów gospodarki

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content