Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury ŚZGiP

O praktykach i problemach przygotowania Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami rozmawialiśmy m.in. dziś podczas spotkania w ramach Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury ŚZGiP

Tematyka ewidencji zabytków, a także ich konserwacji – omówiona została przez przedstawicielkę  Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, a także  pana Arkadiusza Rybaka, Dyrektora Miejskiego Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Pozostała część  spotkania poświęcona została  bieżącym problemom z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content