Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury.

Dzisiaj w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury działającej przy naszym Związku. Tematem Komisji była dyskusja dotycząca nowelizacji Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, która weszła w życie 24 września br. wprowadzając zasadnicze zmiany w systemie planowania przestrzennego. Uczestnicy rozmawiali na temat zmian wprowadzonych przepisami Ustawy oraz dzielili się swoimi uwagami oraz wątpliwościami w zakresie  nowych obowiązków.

Ustawa wprowadza nowe dokumenty i narzędzia w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: plan ogólny, sporządzany obligatoryjnie dla całej gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, będący szczególnym rodzajem planu miejscowego. Oprócz tego Ustawa wprowadza Rejestr Urbanistyczny. Wyodrębniony został również nowy rozdział  poświęcony w całości partycypacji społecznej w procesie planistycznym. Plan ogólny ma być uchwalany obligatoryjnie dla całej gminy jako akt prawa miejscowego i zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obecnie w Ministerstwie trwają prace dotyczące przyjęcia rozporządzeń, które powinny być wydane w związku z wejściem w życie nowelizacji. 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content