seminarium

seminarium, sala, uczestnicy, prelegent

W dn. 27 czerwca br. w Katowicach odbyło się seminarium „Kontrola zarządcza w administracji publicznej – obowiązki i wyzwania”. Seminarium było przede wszystkim dedykowane nowym włodarzom oraz osobom zainteresowanym przyswojeniem podstawowych informacji z zakresu kontroli zarządczej. Pierwszą część spotkania poprowadziła p. Elżbieta Solska-Kuchciak, Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie

Wczoraj odbyło się  seminarium dot. Monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego  zorganizowane przez Województwo Śląskie –  przy wsparciu naszego Związku –  w ramach prac nad corocznym raportem monitoringowym Regionalnej Polityki Miejskiej, który pozwala na ocenę poprawności przyjętych celów, podejmowanych działań oraz ocenę zamierzonych rezultatów. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące

W dniach 11-12 maja br. (czwartek – piątek) w Szczyrku odbyło się dwudniowe wyjazdowe seminarium nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. W seminarium wzięło udział około stu przedstawicieli miast i gmin członkowskich Związku, którzy odpowiedzialni są za kwestie związane z gospodarką odpadami. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne.

W dn. 11-12 maja br. (czwartek – piątek) Śląski Związek Gmin i Powiatów wzorem lat ubiegłych organizuje dwudniowe wyjazdowe seminarium nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Seminarium odbędzie się w Szczyrku (Hotel Skalite***, ul. Krokusów 4, 43-370 Szczyrk, www.hotelskalite.pl) i rozpocznie się o godz. 10.00. Tematyka seminarium dotyczyć będzie: zagadnień

W dniach 26 — 27 kwietnia (środa – czwartek) w Wiśle odbyło się szkolenie wyjazdowe pt.: „Wybrane problemy z zakresu gospodarki nieruchomościami”.  W pierwszym dniu seminarium omówiono m.in. tematy związane z: ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości

Mimo aktualnego kryzysu i trwającej wojny w Ukrainie świat nie stanął w miejscu. Ciągle pojawiają się nowe wyzwania i kierunki w rozwoju miast. Wciąż ważne jest wdrażanie działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem przestrzeni publicznej, w tym jej nowymi funkcjami i dostępnymi usługami. Dlatego w gronie ekspertów i samorządowców nasz

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content