Gospodarka Odpadami

szkolenie,symbol

W dn. 12 czerwca br. w Podzamczu k. Ogrodzieńca odbyło się II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Jeden z paneli podczas posiedzenia był poświęcony tematowi nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi. Jest to temat szczególnie istotny z punktu widzenia gmin województwa śląskiego w ostatnim czasie, dlatego też w jego ramach prezentację

W dn. 27 maja br. w Gmachu Województwa Śląskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Jego głównym tematem była problematyka związana ze zjawiskiem porzucania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych lub składowaniem ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Te niezwykle istotne kwestie, z uwagi na mające miejsce w ostatnich tygodniach

Informujemy, że Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjął dokument pn. „Rekomendacje cz. 2 – analiza uwarunkowań dotyczących obowiązków gmin w zakresie kontroli gospodarki ściekowej”. Jest to druga część rekomendacji, wypracowanych przez powołaną w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w marcu ub. r. Grupę roboczą ds. problemów gospodarki ściekowej.

W dn. 19 marca br. Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował szkolenie poświęcone tematowi „Sprawozdanie roczne z zakresu nieczystości ciekłych – nowy obowiązek gmin”. Poprowadził je p. Paweł Koprowski, doradca jst w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych (Agencja Wspierania Ochrony Środowiska) a udział w nim wzięło blisko 150 przedstawicieli

W dn. 18 marca br. (poniedziałek) w centrum konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 402, IV piętro) odbędzie się seminarium dedykowane Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, poświęcone tematowi „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – przegląd najnowszego orzecznictwa i bieżące problemy samorządów”. Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00.

W dn. 18 marca br. (poniedziałek), w centrum konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 402, IV piętro) odbędzie się seminarium dedykowane Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, poświęcone tematowi „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – przegląd najnowszego orzecznictwa i bieżące problemy samorządów”. Seminarium rozpocznie się o godz. 10.00. Podczas

W dniu 22 lutego 2024 r. w formule online odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie konsultacyjne dot. sporządzenia sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, współorganizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W trakcie spotkania p. Ksenia Ziaja, Główny Specjalista Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych

Wzorem lat ubiegłych Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Departamentem Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne dot. sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie to odbędzie się w formie wideokonferencji (online), w dn. 22 lutego 2024 r. (czwartek), w godz.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content