Seminarium wyjazdowe nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi

W dniach 11-12 maja br. (czwartek – piątek) w Szczyrku odbyło się dwudniowe wyjazdowe seminarium nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. W seminarium wzięło udział około stu przedstawicieli miast i gmin członkowskich Związku, którzy odpowiedzialni są za kwestie związane z gospodarką odpadami. Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne.

W pierwszym omówione zostały zagadnienia związane z kontrolą oraz nadzorem nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi – z perspektywy przedstawicieli organów nadzorczych. W tej części seminarium miały miejsce wystąpienia przedstawicieli Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nasi prelegenci odnieśli się również do zgłoszonych przez gminy problemów dot. funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W drugiej części dnia odbyła się dyskusja w gronie Członków Komisji nt. m.in. obowiązków gmin w zakresie kontroli właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z ich terenu nieczystości ciekłych czy kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

W drugim dniu seminarium przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach odnieśli się do problemów związanych z osiągnięciem przez gminy wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Wystąpienie przedstawicieli WIOŚ dotyczyło także obowiązków gmin w zakresie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne. Na koniec odbyła się dyskusja poświęcona zagadnieniom problemowym i wątpliwościom związanym z karami za nieosiąganie przez gminy wymaganych poziomów recyklingu, przede wszystkim w aspekcie uwzględnienia masy bioodpadów z przydomowych kompostowników przy obliczaniu poziomów recyklingu.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content