Seminarium wyjazdowe nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami

W dn. 11-12 maja br. (czwartek – piątek) Śląski Związek Gmin i Powiatów wzorem lat ubiegłych organizuje dwudniowe wyjazdowe seminarium nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Seminarium odbędzie się w Szczyrku (Hotel Skalite***, ul. Krokusów 4, 43-370 Szczyrk, www.hotelskalite.pl) i rozpocznie się o godz. 10.00. Tematyka seminarium dotyczyć będzie:

  • zagadnień związanych z kontrolą i nadzorem nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
  • problemów związanych z osiągnięciem przez gminy wymaganych poziomów recyklingu,
  • innych zagadnień zgłoszonych przez Członków Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi do przedyskutowania na forum tego gremium.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli miast i gmin członkowskich Związku, którzy odpowiedzialni są za kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi. W razie zainteresowania udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (maksymalnie dwóch przedstawicieli gminy), w terminie do dn. 28 kwietnia br. (piątek). Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w seminarium będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia drogą mailową.

Program_seminarium_GOK_11-12.05.2023_w. z 10.05

Link do formularza zgłoszeniowego

Data wydarzenia: 2023-05-11

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content