Co jest impulsem w rozwoju miast? – po seminarium

Co jest impulsem w rozwoju miast? - po seminarium

Mimo aktualnego kryzysu i trwającej wojny w Ukrainie świat nie stanął w miejscu. Ciągle pojawiają się nowe wyzwania i kierunki w rozwoju miast. Wciąż ważne jest wdrażanie działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem przestrzeni publicznej, w tym jej nowymi funkcjami i dostępnymi usługami. Dlatego w gronie ekspertów i samorządowców nasz Związek zorganizował seminarium o trendach rozwojowych miast.

 

Miasto neutralne dla klimatu, miasto 15-minutowe czy odporne, ale także samochodocentryzm czy zielona gospodarka – to tylko kilka przykładów idei i rozwiązań, które prezentowali podczas tego wydarzenia eksperci.

– Wobec tak wielu różnych trendów i kierunków, pojawia się pytanie, jak wybrać ten właściwy, który zapewni sprawne funkcjonowanie przestrzeni publicznej z perspektywy różnych jej użytkowników przez kolejne lata – podkreślił otwierając seminarium „Aktualne trendy i kierunki rozwoju miast” Dyrektor biura naszego Związku, Witold Magryś.

Wydarzenie zostało  zorganizowane wspólnie z partnerem merytorycznym „Projekty Miejskie”. Seminarium odbyło się także jako oficjalne wydarzenie towarzyszące 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11. Partnerem seminarium był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Pierwsza część spotkania została poświęcona na prelekcje na temat:

 • Aktualnych trendów i kierunków rozwoju miast – prezentacja Andrzeja Brzozowego, doradcy i eksperta w zakresie rozwoju terytorialnego współautor systemu rewitalizacji i Krajowej Polityki Miejskiej 2023;
 • „Miasta 2030”, ze wskazaniem tego, co najistotniejsze w rozwoju – prezentacja prof. UE dr hab. Adama Drobniaka, Kierownika Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 • „Miasta. Tutaj tworzy się przyszłość – potencjał i trendy w rozwoju”, w oparciu o doświadczenia Jaworzno – prezentacja Anny Mocały-Kaliny, Naczelnika Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategii Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W drugiej części seminarium odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów i przedstawicieli samorządów z różnych części Polski, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie rozwoju miast. Wzięli w niej udział:

 • dr inż. arch. Justyna Gorgoń, ekspert w zakresie rozwoju inteligentnych i neutralnych dla klimatu miast, Akademia Śląska, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych;
 • Kamil Wieder, Naczelnik Wydziału Wsparcia JST, Departament Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Arkadiusz Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew;
 • Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno;
 • Paweł Krzemień, Kierownik Biura Rewitalizacji Miasta Słupska.

Podczas dyskusji pojawiło się wiele ciekawych spostrzeżeń, które bazują na wdrażaniu konkretnych rozwiązań w przestrzeni miejskiej. W jej podsumowaniu padły następujące wątki:

 • miasto musi reagować na potrzeby społeczne;
 • miasta się ciągle zmieniają i ulegają ciągłym zmianom w wymiarze demograficznym i gospodarczym;
 • trendy rozwojowe zawsze trzeba poddawać krytycznej analizie, aby wybrać te, które faktycznie mogą modelować i rozwijać infrastrukturę miejską w ujęciu wielu lat;
 • rozwój miast to zawsze efekt ciężkiej pracy wielu zaangażowanych ludzi, ich cierpliwości, determinacji i odważnego dialogu.

Więcej o impulsach w rozwoju miast będziemy mówić w drugiej połowie listopada w Portalu samorządowym.

zdjęcia z wydarzenia dostępne tutaj

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content