Seminarium dot. Monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. 

Wczoraj odbyło się  seminarium dot. Monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego  zorganizowane przez Województwo Śląskie –  przy wsparciu naszego Związku –  w ramach prac nad corocznym raportem monitoringowym Regionalnej Polityki Miejskiej, który pozwala na ocenę poprawności przyjętych celów, podejmowanych działań oraz ocenę zamierzonych rezultatów. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące roli krajowej polityki miejskiej oraz wypracowania mechanizmów współpracy z  samorządami miejskimi w zakresie monitorowania realizacji regionalnej polityki miejskiej.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content