Seminarium wyjazdowe pn.: „Wybrane problemy z zakresu gospodarki nieruchomościami”

Seminarium wyjazdowe

W dniach 26 — 27 kwietnia (środa – czwartek) w Wiśle odbyło się szkolenie wyjazdowe pt.:

„Wybrane problemy z zakresu gospodarki nieruchomościami”.  W pierwszym dniu seminarium omówiono m.in. tematy związane z:

  • ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych;
  • projektem z dnia 22.11.2022r. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw oraz komunalizacją mienia

 

W drugim dniu przedstawiony został temat dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na gruncie ustawy 0 VAT. Podczas spotkania odbyło się również  otwarte posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Nieruchomościami ŚZGiP.

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content