Posiedzenia Zarządu

Kwietniowe posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się dziś na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, p. Klemensa Podlejskiego w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. Zarząd negatywnie odniósł się do przygotowanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projektów zmian legislacyjnych, dotyczących kolejnego etapu rozbudowy Centralnej Ewidencji

Marcowe posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się dziś w Centrum Edukacji Lotniczej na lotnisku w Gliwicach. Ważnym punktem porządku obrad było przyjęcie do Związku Powiatu Cieszyńskiego – tym samym liczba gmin i powiatów członkowskich zwiększyła się do 155 członków. W programie spotkania podsumowano wizytę delegacji Związku w

4 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, tym razem – na zaproszenie Prezydenta Mieczysława Kiecy – w Wodzisławiu Śląskim. Głównym tematem spotkania była kwestia zaopatrzenia w węgiel mieszkańców. Zarząd przyjął też stanowisko w sprawie prawa budowlanego. W pierwszej części posiedzenia członkowie Zarządu wymienili się doświadczeniami w zakresie aktualnych działań samorządów,

11 października odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, po długiej przerwie w naszej siedzibie w Katowicach. Spotkanie zdominowały kolejny raz kwestie energetyczne.   Zarząd omawiał m.in. działania Związku związane z zaopatrzeniem w węgiel do celów grzewczych najbardziej potrzebujących mieszkańców oraz obiektów użyteczności publicznej w samorządach naszego regionu. „Aktualnie wszyscy, zarówno administracja

5 lipca odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Zarządu naszego Związku. Spotkanie zdominowały kwestie związane z ochroną powietrza oraz gospodarką wodną.   Członkowie Zarządu omówili m.in. potrzebę wprowadzenia zmian w programie ,,Czyste Powietrze”. W tej sprawie przyjęli stanowisko, które powstało w oparciu o rekomendacje naszego Zespołu roboczego do spraw wdrażania przepisów tzw.

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie on-line Zarządu naszego Związku. Z uwagi na aktualną sytuację w Europie było inne niż zawsze. W jego trakcie przyjęliśmy m.in. apel w sprawie samorządowej pomocy Ukrainie. Uchwałą Zarządu Związku do grona naszych gmin dołączyła też Gmina Krzanowice.   Pierwotnie Zarząd Związku planował w trakcie posiedzenia

Modernizacja szpitalnictwa w kontekście projektu ustawy Ministerstwa Zdrowia, zmiany w opłacie za korzystanie ze środowiska w zakresie instalacji termicznego przetwarzania odpadów oraz sytuacja finansowa miast województwa śląskiego – o tym m.in. debatował podczas posiedzenia 28 stycznia br. Zarząd Związku.   W pierwszej części spotkania Zarządu zostały podjęte uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków Związku.

Dziś (19.11) w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Związku. W jego trakcie zostały omówione zasady ustalania wynagrodzeń samorządowych, inicjatywy podjęte przez Związek w ostatnim czasie, zwłaszcza w zakresie ochrony powietrza. Nie zabrakło też kwestii, które wynikają z procesu sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego oraz sytuacji na rynku paliw i energii.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content