Relacja z posiedzenia Zarządu Związku 5 lipca

5 lipca odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Zarządu naszego Związku. Spotkanie zdominowały kwestie związane z ochroną powietrza oraz gospodarką wodną.

 

Członkowie Zarządu omówili m.in. potrzebę wprowadzenia zmian w programie ,,Czyste Powietrze”. W tej sprawie przyjęli stanowisko, które powstało w oparciu o rekomendacje naszego Zespołu roboczego do spraw wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej – więcej o Zespole czytaj tutaj.

„W tym zakresie zarówno rząd, samorząd regionalny oraz lokalny, jak i mieszkańcy podjęli w ostatnich latach wiele działań. Poprawa jakości powietrza w naszym regionie i kraju to efekt wspólnego wysiłku i zaangażowania” – komentują samorządowcy. Jednocześnie – co podkreśla Zarząd w stanowisku – jesteśmy dopiero na początkowym etapie procesu zmian.

Ważnym czynnikiem mobilizującym jest fakt, że od 1 stycznia 2022 r. w naszym regionie obowiązują pierwsze obostrzenia dotyczące eksploatacji najstarszych kotłów oraz kotłów bez tabliczek znamionowych, które wynikają z tzw. uchwały antysmogowej. „Jednocześnie w ostatnich miesiącach widzimy spowolnienie tempa wymiany źródeł ciepła i spadek liczby składanych wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w programie Czyste Powietrze.” – czytamy w przyjętym stanowisku.

„W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku surowców energetycznych oraz inflacją, motywacja do wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne spada.” – podkreśla Zarząd Związku. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia stanowi bowiem coraz poważniejsze wyzwanie dla wielu gospodarstw domowych, ogrzewanych kotłami na paliwa stałe. Stąd też Związek uznał, że konieczne jest wprowadzenie zmian w programie „Czyste Powietrze” – szczegółowe postulaty w przedmiotowym stanowisku, kliknij tutaj.

W drugiej części spotkania Zarząd Związku:

  • zaakceptował projekt pisma przygotowanego w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, które dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawa unijnej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – inicjatorem tego działania jest Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich;
  • rozmawiał o oświetleniu ulicznym w kontekście tzw. mocy biernej i ograniczenia kosztów;
  • uzgodnił przyjęcie w formule obiegowej stanowiska w sprawie ustawy dotyczącej prawa wodnego (stanowisko zostanie opublikowane w kolejnym tygodniu w zakładce „Dokumenty”).

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content