Po posiedzeniu Zarządu Związku 11 października

11 października odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, po długiej przerwie w naszej siedzibie w Katowicach. Spotkanie zdominowały kolejny raz kwestie energetyczne.

 

Zarząd omawiał m.in. działania Związku związane z zaopatrzeniem w węgiel do celów grzewczych najbardziej potrzebujących mieszkańców oraz obiektów użyteczności publicznej w samorządach naszego regionu.

„Aktualnie wszyscy, zarówno administracja publiczna, jak i lokalne społeczności funkcjonujemy w sytuacji nadzwyczajnej, kryzysowej. Bezdyskusyjne jest to, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w zbliżającym się sezonie grzewczym to nasz wspólny priorytet” – podkreślili samorządowcy w trakcie posiedzenia.

Samorządowcy przyjęli także dwa stanowiska, które dotyczą bezpieczeństwa energetycznego, czyli w sprawie:

  •  kryzysu energetycznego oraz jego przewidywanych skutków dla jednostek samorządu terytorialnego – przygotowane na wniosek naszej Komisji do spraw Lokalnej Polityki Energetycznej;
  • potrzeby poszerzenia katalogu podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi korzystających z dodatku z tytuły wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dotyczy to ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) – stanowisko przyjęte na wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Zarząd przyjął także stanowisko w sprawie rozpoczętej prewencyjnej akcji jodowej w związku z możliwym wystąpieniem zagrożenia skażeniem radiacyjnym.

„Zawarliśmy w nim uwagi i spostrzeżenia, które w tym przedsięwzięciu powinny być brane pod uwagę. Celem naszej interwencji jest zapewnienie jak najsprawniejszej dystrybucji jodku potasu, a tym samym bezpieczeństwa mieszkańców naszych miast” – podkreślał Adam Neumann, Prezydent Gliwic prezentując stanowisko.

Zarząd omówił też kwestie związane z polityką społeczną, w tym m.in. programem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz zwiększeniem dofinansowania środowiskowych domów samopomocy. W tych sprawach również zostały przyjęte stanowiska.

Szersze informacje związane z przyjętymi dokumentami zostaną opublikowane w najbliższych dniach.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content