Po listopadowym posiedzeniu Zarządu Związku

4 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu, tym razem – na zaproszenie Prezydenta Mieczysława Kiecy – w Wodzisławiu Śląskim. Głównym tematem spotkania była kwestia zaopatrzenia w węgiel mieszkańców. Zarząd przyjął też stanowisko w sprawie prawa budowlanego.

W pierwszej części posiedzenia członkowie Zarządu wymienili się doświadczeniami w zakresie aktualnych działań samorządów, które są związane z zaopatrzeniem w węgiel do celów grzewczych mieszkańców. Po pierwsze odnieśli się do pilotażu naszego Związku z Polską Grupą Górniczą, w który zaangażowały się gminy z naszego regionu. W jego ramach osoby niesamodzielne, samotne, wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z pomocy przy zakupie opału.

Samorządowcy rozmawiali także o dystrybucji węgla przez gminy w świetle ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W tym kontekście omówili kwestie logistyczne i dystrybucyjne.

– Jesteśmy pewni, że z tym zadaniem, które co prawda pierwszy raz będziemy realizować, sobie poradzimy. Wiele razy już musieliśmy wdrażać zupełnie nowe działania i zawsze stawaliśmy na wysokości zadania – podkreślił Zarząd Związku.

Zarząd przyjął także stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

– W stanowisku zwracamy uwagę, że zawarte w projektowanych przepisach uproszczenia i rozwiązania, które przyspieszają proces inwestycyjno-budowlany, mogą przynieść odwrotny skutek. Pojawia się bowiem ryzyko, że w praktyce wprowadzą chaos przestrzenny i inwestycyjny – podkreślił Adam Neumann, Prezydent Gliwic, członek Zarządu Związku prezentując główne wątki zawarte w dokumencie.

Szerzej napiszemy o tym stanowisku w przyszłym tygodniu w naszym portalu.

Samorządowcy uzgodnili, że w trybie obiegowym w najbliższym tygodniu skonsultują stanowisko w sprawie ustawy o gospodarce opakowaniami.

– W projekcie dokumentu ponownie podkreślamy, że konieczne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami, a ich ważnym elementem powinien być system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta – powiedział Piotr Kuczera, Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika.

Zarząd Związku przyjął również uchwałę o przystąpieniu nowej gminy – gminy Świnna do naszej organizacji. W ten sposób liczba jednostek członkowskich wzrosła do 154.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content