wrzesień 2023

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich O pieniądzach na dowóz uprawnionych osób na wybory i o kłopotach z realizacją zadań związanych z centralną ewidencją emisyjności budynków dyskutowała KWRiST 27.09. Wręczono też nagrody im. prof. M. Kuleszy za najlepsze prace magisterskie i doktorskie.     Pieniądze na transport na wybory zapewnione Wojewodowie

W dniach 28-29 września br. (czwartek-piątek) w Wiśle odbyło się szkolenie wyjazdowe Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt.: „Wybranych problemów z zakresu ochrony środowiska”. Głównym tematem pierwszego dnia szkolenia była emisja gazów lub pyłów do atmosfery. Omawianie tego zagadnienia rozpoczęła dyskusja w gronie Członków Komisji z udziałem przedstawiciela Departamentu Ochrony

W dniach 28-29 września br. (czwartek-piątek) w Wiśle odbędzie się szkolenie wyjazdowe Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów nt. „Wybrane problemy z zakresu ochrony środowiska”. Tematyka pierwszego dnia szkolenia dotyczyć będzie tematu emisji gazów lub pyłów do atmosfery. Z kolei drugi dzień szkolenia poświęcony będzie najważniejszym aspektom i najnowszym zmianom

Dzisiaj w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury działającej przy naszym Związku. Tematem Komisji była dyskusja dotycząca nowelizacji Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, która weszła w życie 24 września br. wprowadzając zasadnicze zmiany w systemie planowania przestrzennego. Uczestnicy rozmawiali na temat zmian wprowadzonych przepisami Ustawy oraz

Kontynuując dotychczasowe działania w obszarze realizacji Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, w partnerstwie z naszym Związkiem, Urząd Marszałkowski zorganizował dziś w Sali Sejmu Śląskiego warsztaty nt. monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. W ramach spotkania odbyła się sesja plenarna oraz trzy równoległe rundy warsztatowe dotyczące doświadczeń miast w zakresie działań

Wczoraj w siedzibie naszego Związku odbyło się ostatnie już spotkanie z  cyklu szkoleniowego dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Samorządowa Akademia PPP. Partnerem merytorycznym cyklu była Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W ramach cyklu odbyło się pięć spotkań, podczas których uczestnicy pozyskali kompleksową wiedzę na temat przygotowania projektu, wykonania odpowiednich analiz, procedur wyboru partnera,

Wczoraj odbyło się kolejne z cyklu spotkań obszarowych w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych” dot. zarządzania zasobami ludzkimi. Spotkania obszarowe stanowią nieodłączny element benchmarkingu. Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi analizowany jest (z mały przerwami) od początku jego funkcjonowania, czyli od 2011 r. W tym czasie podejście do analizy uległo pewnym zmianom.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content