Relacja ZMP z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich

O pieniądzach na dowóz uprawnionych osób na wybory i o kłopotach z realizacją zadań związanych z centralną ewidencją emisyjności budynków dyskutowała KWRiST 27.09. Wręczono też nagrody im. prof. M. Kuleszy za najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

 

 

Pieniądze na transport na wybory zapewnione

Wojewodowie już mogą występować o środki na finansowanie dowozu do lokali wyborczych osób uprawnionych, poinformował Grzegorz Ziomek, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA. Dowóz ten jest zadaniem zleconym, które realizują gminy. Wojewodowie mają być w stałym, cyklicznym kontakcie z gminami i na bieżąco udzielać wyjaśnień. A te pojawiają się choćby w związku z różnymi stawkami za transport w różnych regionach kraju. Najwięcej środków na transport seniorów 65+ i osób niepełnosprawnych zaplanowały województwa małopolskie i podkarpackie. Dopuszczalna jest realizacja tego zadania na podstawie podpisanych porozumień między wojewodą a gminami. Obecny na Komisji Wspólnej wiceminister finansów, Sebastian Skuza potwierdził, że sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała przesunięcie pieniędzy z rezerwy celowej na to zadanie według zapotrzebowania zgłoszonego przez woj. od 1 mln do 8 mln w woj. małopolskim.

Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej zaproponował, by zorganizować dla gmin spotkanie online z udziałem wojewodów – na wzór tych dotyczących wsparcia dla Ukrainy. Wtedy można by bezpośrednio wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Centralna ewidencja emisyjności budynków z problemami

Samorządowcy chcą finansowego wsparcia gmin, które muszą realizować zadania wynikające z nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przepisy te nałożyły na gminy nowe, kosztochłonne obowiązki, bez środków finansowych na ich wykonywanie. Według szacunków Śląskiego Związku Gmin i Powiatów to koszt sięgający nawet 1 mld zł. Dlatego samorządy chcą wiedzieć, czy mogą liczyć np. na pieniądze w wojewódzkich funduszy ochrony środowiska potrzebne choćby na zatrudnienie pracowników. W dużych miastach potrzebnych będzie dodatkowo nawet kilkadziesiąt osób i to z odpowiednim wykształceniem, co też będzie dużym wyzwaniem.

Związek Miast Polskich zorganizował już 2 spotkania, by wyjaśnić liczne wątpliwości dotyczące wykorzystania terminali przesłanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, które mają ułatwić realizację zadania związanego z ewidencją emisyjności budynków. Nadal pozostało sporo wątpliwości, dlatego na początku października odbędzie się kolejne z serii spotkań, tym razem dla lokalnych administratorów systemu.

Obecny na spotkaniu wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński przypomniał, że ustawa nie nakłada nowych obowiązków, tylko mówi o sposobie realizacji zadań przewidzianych w systemie, np. uchwalanych przez sejmiki wojewódzkie programów ochrony powietrza.

– Nie ustanawia też żadnych limitów związanych z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Gminy nadal będą wykonywać swoje obowiązki w niezmienionym kształcie wynikające z innych przepisów. Zebranie, weryfikacja i monitorowanie danych dotyczących ogrzewania budynków i źródeł spalania paliw jest niezbędne w celu wdrożenia tzw. uchwał antysmogowych, przyjmowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – wyjaśniał.

I dodał, że budowa i uruchomienie systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oznacza udostępnienie gminom od 18 września br. jednolitego narzędzia do gromadzenia zebranych informacji, które i tak powinny być gromadzone, tylko w nieustandaryzowanej postaci, szczególnie na potrzeby regionalnych programów ochrony powietrza. Wdrożenie CEEB stanowi zatem wsparcie gmin w realizacji ich zadań, umożliwiając zmniejszenie kosztów zlecania tego zadania firmom zewnętrznym lub pracowników gminnych – uważa wiceminister Uściński.

Z takim sposobem rozumowania nie zgadzają się samorządowcy. Ich zdaniem wiele gmin nie podejmuje działań, bo nie ma do tego podstawy prawnej. Komunikat ministra dotyczący daty wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji nie jest odpowiednią podstawą prawną dla gmin.

Witold Magryś, dyrektor Biura ŚZGiP przypomniał, że strona samorządowa zgłosiła wiele uwag do nowelizacji ustawy, z których tylko jedna została przyjęta. Na dziś nie ma delegacji ustawowej, by gminy gromadziły tak obszerny zestaw danych. Z zamówionej opinii prawnej wynika, że mogą zbierać tylko niektóre informacje, np. przy okazji kontroli zasobu budowlanego tam, gdzie są piece na paliwa stałe. Dodatkowo wymóg zbierania tak obszernego zestawu danych powoduje, że koszty tego zadania będą ogromne, gdyż w teren powinni iść specjaliści. Ewentualnie gmina może zlecić to zadanie podwykonawcom, jednak oba rozwiązania są drogie.

W związku z tym, że nie udało się uzgodnić stanowisk, Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej zaproponował spotkanie przedstawicieli gmin z ministrem Uścińskim oraz przedstawicielami resortu klimatu i środowiska. Wkrótce zostanie podany jego termin.

Nagrody w konkursie im. Profesora Michała Kuleszy

Przed rozpoczęciem obrad Komisji Wspólnej wręczono nagrody laureatom XX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego.

Za rozprawę doktorską nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał Konrad Wnorowski, za rozprawę „Międzynarodowe porozumienia polskiego samorządu terytorialnego w świetle prawa międzynarodowego”, której promotorem był prof. dr. hab. Maciej Perkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyróżnienie za rozprawę doktorską w wysokości 3000 zł komisja przyznała:

– Mai Błaszak za rozprawę „Zrównoważony rozwój miast w świetle budżetu obywatelskiego”, której promotorem była prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

oraz Joannie Kaźmierczak, za rozprawę „Odpowiedzialność za szkodę planistyczną”, której promotorem była prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Nagrodę za pracę magisterską w wysokości 2500 zł otrzymał Bartosz Tomasz Namieciński, za pracę „Lokowanie wolnych środków w formie depozytu przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych u jednostek samorządu terytorialnego”, której promotorem była dr hab. Małgorzata Ofiarska z Uniwersytetu Szczecińskiegp.

Związek Miast Polskich tradycyjnie jest jednym z patronów instytucjonalnych konkursu. Dodatkową nagrodą dla wszystkich laureatów jest 3-tomowa synteza prawa samorządowego, przygotowaną pod kierunkiem przez prof. Ireny Lipowicz

Więcej wkrótce w „Samorządzie Miejskim” – o niesprzedanym węglu, który został w gminach oraz o programie Rozświetlamy Polskę.

(hh)

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content