Warsztaty nt. monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego.

Kontynuując dotychczasowe działania w obszarze realizacji Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, w partnerstwie z naszym Związkiem, Urząd Marszałkowski zorganizował dziś w Sali Sejmu Śląskiego warsztaty nt. monitoringu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. W ramach spotkania odbyła się sesja plenarna oraz trzy równoległe rundy warsztatowe dotyczące doświadczeń miast w zakresie działań wpisujących się w realizację celów operacyjnych Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego, tj.:

  1. Miasta odporne, zrównoważone, zdolne do adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych;
  2. Miasta oferujące mieszkańcom wysokie standardy życia
  3. Miasta stabilne demograficznie gospodarczo i spójne przestrzennie.

W warsztatach wzięło udział ponad 50 przedstawicieli miast województwa śląskiego, związków subregionalnych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Więcej o Regionalnej Polityce Miejskiej Województwa Śląskiego na: https://slaskie.pl/content/regionalna-polityka-miejska

 

 

Data wydarzenia: 2023-09-26

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content