Kolejne z cyklu spotkań obszarowych

Wczoraj odbyło się kolejne z cyklu spotkań obszarowych w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych” dot. zarządzania zasobami ludzkimi. Spotkania obszarowe stanowią nieodłączny element benchmarkingu. Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi analizowany jest (z mały przerwami) od początku jego funkcjonowania, czyli od 2011 r. W tym czasie podejście do analizy uległo pewnym zmianom. Przez kilka lat było omawiane w połączeniu z obszarem Funkcjonowanie urzędu, by wreszcie powrócić, jako samodzielnie funkcjonujący proces. Dziś przyjrzeliśmy się wielu istotnym aspektom dot. zatrudnienia w jst, m.in.: rotacji kadr, polityce szkoleniowej, czy wynagrodzeniom, a także naborom. W trakcie spotkania omówiliśmy ważną kwestię narzędzi, jakie są możliwe do wykorzystania jednostkach jst tak, by osiągnąć wyznaczone cele. Swoje praktyki w tym zakresie zaprezentowali przedstawiciele Urzędów Miast w Gliwicach, Zabrzu oraz Lublinie.

„Benchmarking usług publicznych”, to kontynuacja działań benchmarkingowych, jakie Śląski Związek Gmin i Powiatów prowadzi nieprzerwanie od 2011 r. (najpierw w formie projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”, a następnie jako przedsięwzięcie własne „Benchmarking-Kontynuacja”). Obecnie  przedsięwzięcie realizowane jest  w grupie 43 jst z terenu całej Polski.

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content