Analizy usług publicznych

obrazek przedstawiający miasto zgodne z ideą smart-city

Dzięki długotrwałej współpracy ekspertów w ramach Grupy Innowacji Samorządowych: Smart-city możemy oficjalne przekazać Państwu narzędzie pomiaru smart-city w swoim mieście. Jest to kompleksowy zestaw wskaźników, który z założenia ma być uniwersalny i możliwie jak najbardziej dostępny dla każdej jednostki samorządu lokalnego, chętnej do badania tego obszaru. W tym celu  podzielono

W dniu 19 lutego, w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Audytu Wewnętrznego. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim  samoocenie kontroli zarządczej – członkowie grupy wymienili się sposobami jej prowadzenia oraz zakresem. Jednym z istotnych elementów spotkania było przedstawienie Narzędzia Oceny Stanu Efektywnej Kontroli, które

W dniu 22 maja br. w siedzibie naszego Związku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Innowacji Samorządowych w tematyce zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Głównym celem prac jest wypracowanie modelu rzetelnego obliczania i ewidencjonowania kosztów związanych z realizacją usług świadczonych w sferze zadań zleconych. W ramach działalności grupy powstały 4

Jak informuje Związek Powiatów Polskich ponad tysiąc przedstawicieli samorządów z całej Polski wzięło udział w 2022 r. w bezpłatnych szkoleniach na temat Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).  Nasz Związek w latach 2016 – 2018 był partnerem przedsięwzięcia, w ramach którego udało się wypracować wspomniany System. Jest on rozbudowaną bazą danych

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content