współpraca

21 lutego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pożegnanie pana Andrzeja Szczeponka, wieloletniego Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w związku z jego przejściem na emeryturę.  Z panem Andrzejem Szczeponkiem nasz Związek wielokrotnie współpracował, zwłaszcza przy okazji organizowania spotkań dotyczących bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego w samorządach lokalnych. –
Nasz Związek oraz Uniwersytet Ekonomiczny podpisali umowę partnerską Wsparcie uczelni w kreowaniu oferty dydaktycznej i studentów w pisaniu prac dyplomowych, zwłaszcza na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości oraz realizowanie wspólnych projektów – to najważniejsze cele, które razem wyznaczyli sobie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów.
W grudniu 2022 r. nasz Związek podpisał umowę o współpracy z Politechniką Śląską. W jej ramach nasza organizacja została partnerem studiów podyplomowych MBA o profilu Usługi Publiczne. Politechnika realizuje powyższe studia w odniesieniu do trzech profili, tj.: Usługi Publiczne – studia przygotowane specjalnie z myślą o pracownikach samorządowych; Przemysł 4.0; Technologie
Skip to content