Wspólnie inicjujemy partnerstwa polsko-ukraińskie

W 2014 roku Śląski Związek  Gmin i Powiatów rozpoczął współpracę  z Kijowskim Oddziałem Regionalnym Związku Miast Ukrainy (KORZMU). Od samego początku wspólnych działań za cel stawialiśmy pomoc, która bezpośrednio trafić miała  do mieszkańców miast i gromad obwodu kijowskiego. Wspólna inicjatywa działań  polegała na wymianie doświadczeń  oraz zwiększaniu skuteczności i efektywności zarządzania polskimi, i ukraińskimi samorządami, w szczególności poprzez podnoszenie kwalifikacji urzędników samorządowych.

Zadania  zrealizowane w gromadach i miastach zainspirowały nasz Związek do budowania partnerstw między polskimi i ukraińskimi gminami. I tak w kolejnych latach współpracy nawiązano partnerstwa pomiędzy miastami Polski i Ukrainy (Pszczyna – Bucza, Żory – Tetyjów, Miedźno – Piskivka).

Uważamy, że partnerstwa miast są najbardziej efektywną formułą pomocy, dzięki której przekazywane wsparcie trafia bezpośrednio tam gdzie powinno. Takie działania wzmacniają tworzenie dobrych więzi między społecznościami lokalnymi obu krajów oraz stwarzają grunt pod powstawanie nowych relacji gospodarczych czy naukowych. Dlatego też w dniach 14-17 czerwca oraz 2-4 lipca, w gościnnych progach naszych gmin członkowskich, przebywały delegacje ukraińskich gmin z terenu obwodu kijowskiego, które zainteresowane są nawiązaniem partnerstw (Pilchowice – Fursa, Siewierz – Jahotyń, Zbrosławice – Hrebinki, Opatów – Małowilszanka). Dzięki naszej inicjatywie, uczestnicy podpisali wspólnie deklaracje chęci współpracy, a część z samorządów podjęła już stosowne uchwały o nawiązaniu partnerstwa z przyjaciółmi z Ukrainy.

Więcej na  https://www.portalsamorzadowy.pl/wiadomosc/cms,472238.html

Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z ukraińskim samorządem, uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikiem biura naszego Związku tj. z p. Przemysławem Antkowiakiem, st. specjalista ds. polityk i programów rozwojowych, e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl lub pod numer tel. 32 251 10 21.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content