Współpraca z Politechniką Śląską – studia dla menadżerów sfery publicznej

W grudniu 2022 r. nasz Związek podpisał umowę o współpracy z Politechniką Śląską. W jej ramach nasza organizacja została partnerem studiów podyplomowych MBA o profilu Usługi Publiczne.

Politechnika realizuje powyższe studia w odniesieniu do trzech profili, tj.:

  • Usługi Publiczne – studia przygotowane specjalnie z myślą o pracownikach samorządowych;
  • Przemysł 4.0;
  • Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna.

 

Rekrutacja w powyższym zakresie trwa do 28.02.2023 r. – serdecznie zachęcamy Państwa do udziału.

Zapisy na studia profilu MBA Usługi Publiczne:

Usługi Publiczne:https://irk.polsl.pl/pl/offer/REK2022_2023L_POD/programme/MCBI-MBAUP/?from=registration:REK2022_2023L_POD

Więcej informacji dotyczących oferty dydaktycznej znajduje się na stronach Centrum:

 https://mcbi.pl/mba/

https://mcbi.pl/mba/rekrutacja/

Dlaczego został uruchomiony program MBA Usługi Publiczne?

Jako uczelnia odpowiedzialna społecznie Politechnika zdecydowała się na profil MBA Usługi Publiczne,  bo zdaje sobie sprawę, jak ważna jest rola liderów w zarządzaniu publicznym, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. To co wyróżnia te studia to szereg przedmiotów ukazujących znaczenie i możliwości nowych technologii w nowoczesnym zarządzaniu publicznym.

Nietuzinkowy jest także program ścieżki specjalizacyjnej. Wśród przedmiotów są m.in.: modele funkcjonowania administracji publicznej w wybranych krajach europejskich, standardy pracy pracowników administracji publiczne; cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w Polsce; rewolucja techniczna w zarządzaniu publicznym – E-administracja i administracja w wirtualnym środowisku; partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne; zamówienia publiczne i informacja publiczna; operacjonalizacja zarządzania projektami; pozasystemowe źródła finansowania działalności podmiotów administracji publicznej; zarządzanie finansowe w administracji publicznej – WPFP, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, reguła wydatkowania; technologie 4.0. w instytucjach publicznych; uwarunkowania sukcesu i porażki menedżerów działających w sektorze publicznym i społecznym.

Politechnika zaprosiła wielu wyjątkowych specjalistów ze świata nauki i praktyki jako wykładowców, z kraju i zza granicy. Ambicją uczelni jest stworzenie wyjątkowej atmosfery, sprzyjającej relacjom społecznym słuchaczy. Zarządzanie nowoczesną administracją publiczną to dziś wielkie wyzwanie – nie tylko zarządcze, ale i technologiczne, osobiście myślę, że to jest równie ważną przyczyną, dla której wielu słuchaczy trafiło właśnie do naszej uczelni. Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie silnych liderów zarządzania i technologii przyszłości, mających pozytywny wpływ na postęp technologiczny. Całość programu z zarzadzania naszpikowana jest wręcz nowymi technologiami.

Wśród partnerów tego przedsięwzięcia poza naszym Związkiem znaleźli się także: Związek Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

Dlaczego warto studiować MBA na Politechnice Śląskiej? Czym te studia na naszej Uczelni wyróżniają się na tle innych propozycji na rynku?

Absolwent zdobywa prestiżowy dyplom ukończenia studiów MBA sygnowany przez Politechnikę Śląską – jedną z 10 uczelni badawczych w Polsce oraz Nyenrode Business University w Niderlandach – jeden z najlepszych biznesowych uniwersytetów w Europie.

Walorem jest komfortowa forma studiów dająca możliwość łączenia MBA z codziennymi obowiązkami, dzięki formule weekendowej (zajęcia w soboty i niedziele) oraz hybrydowej (zajęcia on-line i stacjonarne), prowadzone w języku polskim i angielskim z opcją gwarantowanych tłumaczeń.

W skład kadry dydaktycznej wchodzą najwyższej klasy krajowi i międzynarodowi eksperci. Studia oferują innowacyjne formy kształcenia, gdzie ponad połowa zajęć prowadzona jest przez praktyków w formie gier menedżerskich, learning by doing, design thinking, case study, symulacji zarządczych oraz projektów zespołowych. Dopełnieniem są wizyty w topowych krajowych i zagranicznych podmiotach oraz sesja wyjazdowa do uczelni partnerskiej, czyli Nyenrode Busines Universitet w Niderlandach. Absolwenci studiów są ponad to zwolnieni z obowiązku egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: Politechnika Śląska

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content