Informacja o Lubusko-Wielkopolskim Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego w dn. 11-12 maja 2017 r.

szkolenie,symbol

W imieniu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski uprzejmie zapraszamy do udziału w planowanej przez te dwie organizacje inicjatywie pn. Lubusko-Wielkopolskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego, które odbędzie się w dniach 11 – 12 maja 2017 r. w Hotelu Poznańskim, w Luboniu k/Poznania (przy trasie A2).

Inicjatywa organizowana jest w ramach międzyregionalnej współpracy w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Seminarium adresowane jest przede wszystkim do kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego oraz wszystkich podmiotów, które na co dzień współpracują z urzędami stanu cywilnego. W ten sposób organizatorzy chcą stworzyć nowoczesną, ponadregionalną płaszczyznę wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń między wszystkim podmiotami odpowiedzialnymi za rejestrację stanu cywilnego w Polsce.

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu merytorycznego Seminarium, zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które odpowiedzialne są za sposób funkcjonowania urzędów stanu cywilnego. Wśród prelegentów obecni będą między innymi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki. Udział w spotkaniu jest odpłatny, szczegółowe informacje znajdują się w załączonej karcie zgłoszenia oraz programie Seminarium.

W programie wydarzenia zaplanowanych zostało 5 paneli dyskusyjnych z następujących obszarów:
• wpływ przepisów ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego na podstawie przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji analizy;
• kodeks rodzinny i opiekuńczy a rejestracja stanu cywilnego;
• zastosowanie przepisów – kodeksu postępowania administracyjnego w urzędzie stanu cywilnego;
• funkcjonowanie systemu rejestracji stanu cywilnego oraz najnowsze koncepcje jego rozwoju (masowa migracja);
• nowoczesne rozwiązania informatyczne w administracji publiczne.

Organizatorom bardzo zależy na udziale Przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszonych w OPOS, które uczestniczyły w projekcie badawczym dot. stanu funkcjonowania usc w Polsce, przeprowadzonym w pierwszej połowie 2016 r. (w tym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów). Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Seminarium uprzejmie prosimy o przesłanie informacji zwrotnej do biura ŚZGiP na adres nkrupa@silesia.org.pl lub iscieszka@silesia.org.pl, w miarę możliwości do dn. 6 kwietnia br. (czwartek).

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content