Raport z badania dot. stanu funkcjonowania USC w Polsce przeprowadzonego przez OPOS

szkolenie,symbol

Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu wstępny raport nt. „Stanu funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce”, który jest efektem wspólnej, półrocznej pracy urzędów stanu cywilnego z całej Polski oraz biur organizacji-sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), w tym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Raport stanowi zestawienie wyników badania dot. funkcjonowania urzędów stanu cywilnego, przeprowadzonego przez organizacje regionalne zrzeszone w ramach OPOS, we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z inicjatywy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. To pierwsza w kraju, zakrojona na tak szeroką skalę, samorządowa inicjatywa badawcza skierowana na tematykę rejestracji stanu cywilnego. W przeprowadzonym badaniu skupiliśmy się na trzech wymiarach: kadrowym, organizacyjnym i finansowym. Uzyskane z przeszło 500 urzędów stanu cywilnego wyniki wskazują, że w wymienionych obszarach występują kwestie wymagające zmian, między innymi w sferze finansowania zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Pragniemy podziękować Państwu za zaangażowanie i współpracę przy opracowaniu Raportu. Planujemy zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Finansów, co – mamy nadzieję – przyczyni się do wypracowania lepszych zasad dystrybucji dotacji celowej na to zadanie zlecone.

Raport w wersji pełnej – do pobrania

Raport w wersji skróconej – do pobrania

Do pobrania

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content