maj 2023

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich O środkach mających częściowo zrekompensować JST ubytek dochodów z podatku PIT, a także o pilnych, doraźnych rozwiązaniach dotyczących zmiany taryf za wodę i ścieki dyskutowali przedstawiciele samorządu i rządu 30 maja. Za kilka dni poznamy kwotę, jaką otrzymają jednostki samorządu terytorialnego na zrównoważenie dochodów i

Dzięki długotrwałej współpracy ekspertów w ramach Grupy Innowacji Samorządowych: Smart-city możemy oficjalne przekazać Państwu narzędzie pomiaru smart-city w swoim mieście. Jest to kompleksowy zestaw wskaźników, który z założenia ma być uniwersalny i możliwie jak najbardziej dostępny dla każdej jednostki samorządu lokalnego, chętnej do badania tego obszaru. W tym celu  podzielono

23 maja br. w Katowicach odbyło się ostatnie przedwakacyjne posiedzenie Komisji ds. Planowania Przestrzennego i Architektury naszego Związku. Głównym tematem spotkania była kwestia pojawiających się problemów w wyznaczaniu terenów pod odnawialne źródła energii, w szczególności pod farmy fotowoltaiczne. Członkowie Komisji zapoznali się z doświadczeniami Miasta Tychy i Sławkowa w tym

Przedstawiciele samorządu, nauki i firm sektora energetycznego spotkali się podczas XXVII posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energii. Wydarzenie – na zaproszenie prof. Janusza Kotowicza, prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jednocześnie członka Rady – odbyło się w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Głównym tematem posiedzenia było magazynowanie energii

W dniu 22 maja br. w siedzibie naszego Związku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Innowacji Samorządowych w tematyce zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Głównym celem prac jest wypracowanie modelu rzetelnego obliczania i ewidencjonowania kosztów związanych z realizacją usług świadczonych w sferze zadań zleconych. W ramach działalności grupy powstały 4

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content