Pierwsze spotkanie Grupy Innowacji Samorządowych – Zadania Zlecone

W dniu 22 maja br. w siedzibie naszego Związku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Innowacji Samorządowych w tematyce zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Głównym celem prac jest wypracowanie modelu rzetelnego obliczania
i ewidencjonowania kosztów związanych z realizacją usług świadczonych w sferze zadań zleconych.

W ramach działalności grupy powstały 4 podzespoły, które będą pracować głównie
w obszarach: ✔️Rejestracji spraw stanu cywilnego, ✔️Prowadzenia powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego, ✔️Ewidencji ludności, ✔️Dowodów osobistych.

Termin następnego spotkania grupy to czerwiec br.

Grupa Innowacji Samorządowej funkcjonuje w ramach realizowanego przez ŚZGiP od 12 lat przedsięwzięcia „Benchmarking usług publicznych”, które realizowane jest w grupie 43 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski.

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content