Przedwakacyjne posiedzenie Komisji ds. Planowania Przestrzennego i Architektury

23 maja br. w Katowicach odbyło się ostatnie przedwakacyjne posiedzenie Komisji ds. Planowania Przestrzennego i Architektury naszego Związku. Głównym tematem spotkania była kwestia pojawiających się problemów w wyznaczaniu terenów pod odnawialne źródła energii, w szczególności pod farmy fotowoltaiczne. Członkowie Komisji zapoznali się z doświadczeniami Miasta Tychy i Sławkowa w tym zakresie oraz aktywnie włączyli się w dyskusję. Poruszono również temat dot. procedowanego projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i konsekwencji jakie będą wynikać dla gmin po jego przyjęciu.

 

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content