XXVII Posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Przedstawiciele samorządu, nauki i firm sektora energetycznego spotkali się podczas XXVII posiedzenia Regionalnej Rady ds. Energii. Wydarzenie – na zaproszenie prof. Janusza Kotowicza, prorektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jednocześnie członka Rady – odbyło się w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Głównym tematem posiedzenia było magazynowanie energii oraz technologie wodorowe w kontekście transformacji energetycznej i polityki klimatycznej  Unii Europejskiej.  –  Rada jest miejscem wymiany myśli w zakresie oszczędzania, wytwarzania czy magazynowania energii, a także sposobów tańszego jej pozyskiwania. Ma to ogromne znaczenie w obliczu trwającego kryzysu energetycznego związanego z wojną na Ukrainie  – powiedział prof. Kotowicz.

W posiedzeniach Rady udział biorą przedstawiciele samorządów z terenu województwa śląskiego, instytucji naukowych i firm sektora energetycznego. –  Śląsk zawsze był liderem w zakresie energii. Kiedyś opartej na węglu, ale teraz to się zmienia. Wszyscy mamy świadomość transformacji przemysłu energetycznego. Coraz częściej mówimy o technologiach wodorowych. Przykładem jest tutaj Rybnik, który intensywnie współpracuje w tym zakresie z Politechniką Śląską – dodał prorektor.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady uczestnicy dyskutowali także o wysokich kosztach energii, które stanowią ogromny problem dla samorządów. – W ciągu ostatnich dwóch lat koszty te wzrosły o kilkaset procent, stąd nasze działania w zakresie OZE- czyli odnawialnych źródeł energii. Panele fotowoltaiczne znajdują się już na wielu obiektach użyteczności publicznej. Jednak zarówno produkcja, jak i wykorzystanie tego rodzaju energii nie jest stabilne. W związku z tym musimy wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczyć się, gdy tego prądu potrzebujemy więcej i jak go zmagazynować, gdy mamy nadwyżki. Chcemy porozmawiać zarówno z naukowcami, dystrybutorami energii, jak i producentami magazynów energii i dowiedzieć się, jakie są ich doświadczenia w tym zakresie – powiedział Janusz Koper, wiceprezydent Rybnika i przewodniczący Regionalnej Rady ds. Energii

Jak podkreślił Witold Magryś, Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, każde posiedzenie Rady jest okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń. – Regionalna Rada ds. Energii jest pierwszym tego typu forum. Działa już od 10 lat, łączy się tutaj sfera naukowa i praktyczna. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy krok do przodu w stosunku do wyzwań, jakie dostarcza nam rzeczywistość.

Regionalna Rada ds. Energii (RRE) została powołana z inicjatywy Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w kwietniu 2013 r. Idea leżąca u podstaw rozpoczęcia prac tego gremium wynikała z coraz większego znaczenia problematyki energetycznej w aspekcie zarówno bezpieczeństwa energetycznego naszych miast, sprawności działania rynku energii w regionie, jak i efektywności wykorzystania energii.

 

Najnowsze aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Skip to content